یکصد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع بررسی هستی شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۸  شهریور ۹۷  ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.