“بررسی مفهومی رابطه دین واخلاق“ در جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق

یکصد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع رابطه زبانی دین واخلاق با ارائه حجت الاسلام دکترامین رضا عابدی نژاد و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 1 مهر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.