یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع سیر تطور اندیشه “بداء”از مدرسه اهل بیت تا مدرسه اصفهان “ با ارائه “آقای دکتر محمد الله نیا“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۰ مهر ۹۷  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.