نودمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

نودمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بررسی نقش پیش فرضهای دینی در علوم طبیعی(جلسه دوم) با ارائه “حجت الاسلام دکتر فاضل فلاورجانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 17 مهر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.