بیانیه مجمع عالی حکمت اسلامی بمناسبت ارتحال حکیم متاله علامه طباطبایی(ره)

علامه 97