ششمین جلسه از چهارمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبایی (قدس سره)

یکصد و هشتاد و یکمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی“ با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه 26 آبان ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.