یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی“ با ارائه “آقای دکتر رحیم دهقان“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۶ آذر ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.