یکصد و هشتاد و دومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هشتاد و دومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی(جلسه دوم)“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه 10 آذر ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.