خبرنامه جدید حکمت اسلامی منتشر شد.

خبرنامه جدید حکمت اسلامی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۹۶با شماره های ۴۸-۴۷-۴۶ منتشر شد.

در شماره ۴۸-۴۶ خبرنامه حکمت اسلامی محتوای نشست های علمی فروردین تا شهریور ۱۳۹۶ با موضوعاتی چون: «نقد و بررسی این همانی ذهن و مغز»، «چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف»، «تبیین و بررسی حیث التقاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس»، «حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی»، «تداخل موجودات یا معیّت قیومیه»، «نگاهی مجدد به ادلۀ تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین»، «فلسفه سیاسی صدرالمتألهین» و … جهت استفاده علاقمندان منتشر شده است .

همچنین گزارشی اجمالی از فعالیت و برنامه های جلسات گروه های علمی دفتر مرکزی مجمع عالی و گروههای علمی شعبۀ مشهد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و اخبار علمی و فرهنگی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند خبرنامه جدید حکمت اسلامی را از اینجا مشاهده نمایند.