نودمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

نودمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “واکاوی و نقد نظریه تفکر اجتماعی  علامه طباطبائی(جلسه دوم) با ارائه “حجت الاسلام دکتر شیروانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 17 دی 97 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.