یکصد و هشتادمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و هشتادمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “نقش علم کلام در تمدن سازی اسلامی“ با ارائه “حجت الاسلام فیضی پور“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 18 دی ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.