یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع تبیین تاثیر منطق رواقی بر منطق اسلامی(طرحی نو از مرکز پژوهشهای دائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی)“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر علیزاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه 22 دی ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.