یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع ساختار درونی دانش اخلاق و نظام گزاره های آن با ارائه “حجت الاسلام عالم زاده نوری و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 14 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.