حضور جمعی از اساتید فلسفه، تاریخ و تمدن در مجمع عالی حکمت اسلامی

جمعی از اساتید فلسفه ، تاریخ و تمدن از دانشگاه های مختلف کشور تونس سه شنبه 16 بهمن 1397 در مجمع عالی حکمت اسلامی حضور یافتند.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا به معرفی و تبیین حکمت متعالیه پرداختند.