یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع نقد شبهات در برهان پذیری خدا“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 17 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.