نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان(جلسه دوم)“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 23 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.