هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع انقلاب اسلامی وفلسفه سیاسی غیبت با ارائه “حجت الاسلام دکتربهروزی لک” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 24 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.