یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع انقلاب اسلامی و جریان شناسی عرفان“ با ارائه “حجت الا سلام والمسلمین محمد جواد رودگر“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 24 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.