سومین دوره انتخابات شعبه مشهد برگزار شد.

مجمع عمومی اعضای پیوسته و سومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه مشهد پنج‌شنبه 25 بهمن 97 برگزار شد.

در این مراسم ابتدا آیت الله غلامرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در خصوص آموزش علم و دانش، معرفت و جایگاه و منزلت عقل مطالبی ایراد فرمودند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی رضایی تهرانی مدیر شعبه مشهد نیز گزارشی از فعالیت و برنامه‌های یکساله شعبه در زمینه‌‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، تفاهم و همکاری با مراکز، ‌راه‌اندازی فصلنامه علمی تخصصی و … ارائه کرد.

رونمایی از سامانه نشریه تخصصی انوار حکمت و گزارش آرشیو اطلاعات صوت، تصویر و متن، از دیگر برنامه‌های مجمع عمومی اعضای پیوسته بود.

در ادامه این برنامه با استقرار هیئت رئیسه انتخابات، فرایند برگزاری سومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه مشهد آغاز شد.

محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی و نماینده هیئت مدیره در هیئت رئیسه انتخابات به تشریع روند برگزاری انتخابات و آئین نامه تأسیس و راه‌اندازی شعب پرداخت که با انتخاب اعضای حاضر حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مسعودی و حجت الاسلام و المسلمین مرادی دو عضو دیگر هیئت رئیسه در جایگاه مستقر شدند.

با برگزاری انتخابات و اخذ آرای مکتوب به ترتیب آقایان دکتر عباسی جوارشکیان، حجت الاسلام والمسلمین سید مجید میردامادی، دکتر جهانگیر مسعودی و حجت الاسلام و المسلمین جواد رضوی به مدت 2 سال به عنوان امضای منتخاب شورای اجرایی تعیین شدند.

همچنین آقایان آیت‌الله حاج شیخ عزیز الله فیاضی صابری، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مسعودی و دکتر سید مجید ظهیری نیز به مدت دو سال از سوی هیئت مدیره به عنوان اعضای شورای اجرایی منصوب شدند.

لازم به ذکر است بر اساس ماده 8 آئین نامه تأسیس و راه اندازی شعبه مجمع عالی حکمت اسلامی شورای اجرایی شعبه مرکب از 7 نفر از اعضای پیوسته می‌باشند که 3 نفر توسط هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی و 4 نفر با رأی اعضای پیوسته همان شعبه به مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی رضایی تهرانی نیز از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر شعبه مشهد ابقا شدند.

همچنین با رأی و تصمیم هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی جناب آقای دکتر سید عباس صالحی به مدت 2 سال دیگر در سمت ریاست شورای اجرایی شعبه مشهد ابقا شدند. در پایان برنامه مجمع عمومی و جلسه سومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه مشهد، احکام ریاست شورای اجرایی، مدیر و اعضای منصوب هیئت مدیره، توسط آیت الله فیاضی تقدیم شد.