اولین دوره انتخابات شواری اجرایی شعبه شیراز برگزار شد.

همزمان با آیین افتتاحیه، اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه شیراز پنج شنبه ۱۶ اسفند ۹۷ برگزار و ارکان شعبه مشخص شدند.
در اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه شیراز حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شریفانی و آقایان دکتر محمد باقر عباسی، دکتر علی محمد ساجدی و دکتر عبدالعلی شکر به عنوان چهار عضو انتخابی اولین شورای اجرای شعبه شیراز از سوی اعضای پیوسته حاضر در جلسه به مدت ۲ سال انتخاب و تعیین شدند.همچنین با تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی آقایان آیت الله دژکام، آیت الله کلانتری و حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاکایی به عنوان اعضای منصوب اولین شورای اجرایی شعبه تعیین و منصوب شدند.
اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه شیراز با حضور محمد باقر خراسانی به عنوان نماینده هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در هیئت رییسه انتخابات و ناظر بر جلسه انتخابات برگزار شد.