“بررسی ابعاد سیاسی بیانیه گام دوّم انقلاب“ در جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی+خلاصه بحث

هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع بررسی ابعاد سیاسی بیانیه گام دوّم انقلاب با ارائه آقای دکتر علیرضا صدرا و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

اول.پیش درامد

چشم انداز پیشرفت مدنی ملی و تمدنسازی نوین فراملی اسلامی

بیانیه گام دوم: یک نامه، سخنرانی، اعلامیه و نصیحت نامه صرف نیست. سیاستنامه است. سند راهبردی بالادستی ابلاغی برای اعمال، کاربردیسازی، اجرایسازی تا جاریسازی در کشور توسط مردم و دولتمردان  است. منشور ملی، میثاق مشترک و متن قرارداد اجتماعی می باشد. طرح هادی۵۰-۴۰ساله، طرح راهبردی و نقشه راه و راهنمای راهبردی تمدنسازی نوین اسلامی بوده و به شمار میآید. چنانکه چله نخست انقلاب و نظام ج.ا.ا.، نظام سازی از نهادسازی و تأسیس، دفامقدس و تثبیت و توسعه زیربنایی و تحکیم تا کنون بوده است. سند سیاستنامه آیین راهبری راهبردی و طرح هادی جهاد اکبر مدنی، جامع چشم انداز تمدنسازی نوین اسلامی، چالش ارتقای کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بویژه دولتسازی کارامد و راهبرد فرابرد الگوسازی پیشرفت از چالش فرا رو به چشم انداز آینده است. راهبرد جهادی اکبر؛ خودسازی ملی تا تمدنسازی فراملی دارای ساختار راهبردی و رهیافت راهبردی می باشد. رهیافت راهبردی به ترتیب فوق بوده که بصورت مستقل ارایه خواهد شد. ساختار راهبرد سند به ترتیب ذیل فراهم آمده و فراگیر اهم محورها سه دوگانه  ششگانه پیشینه و پشتوانه، سیر و ساختار و چشم انداز و چالش و اعم آموزه های راهبردی زیرمجموعه هر کدام است. در خاتمه نیز به اهم راهبردهای فرابردی تحت عنوان توصیه ها پرداخته شده است.

۱٫پیشینه: حکمت مدنیت دینی توحیدی ایرانی

ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله‌‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی

یک) پیروزی انقلاب اسلامی؛ آغازگر عصر جدید عالم
دو) شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه‌زنده‌ی انقلاب اسلامی

سه) فاع ابدی از نظریه‌ی نظام انقلابی
چهار) جمهوری اسلامی و فاصله‌ی میان بایدها و واقعیتها
۲٫پشتوانه: مکتب دیانت مدنی توحیدی اسلامی(مذهب راهبردی امامی)

پنج) انقلاب اسلامی؛ مایه‌ی سربلندی ایران و ایرانی

شش)برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت

هفت) آغاز انقلاب و نظام اسلامی از نقطه‌ی صفر

هشت) تقابل دوگانه‌ی جدید «اسلام و استکبار»؛ پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر

نه) مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ عامل عزت و پیشرفت ایران در همه‌ی عرصه‌ها
دوم.درامد

الف.۱(/۳)سیر پیشرفت مدنی و تمدنسازی نوین: برکات بزرگ انقلاب اسلامی:

یک) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران

دو) موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی

سه) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه‌ی خدمت‌رسانی

چهار) ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم

۲٫(/۴)ساختار پیشرفت مدنی و تمدنسازی نوین اسلامی

پنج) سنگین کردن کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور

شش) افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه

هفت) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان
ب.۱(/۵).چشم انداز پیشرفت مدنی و تمدنسازی: جهاد اکبر مدنی

  • انقلاب چهل‌ساله و گام بزرگ دوم
    یک) اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالشها و شکست مستکبران

دو) جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته‌ی اسلامی

۲(/۶).چالش کارامدسازی

سه) نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی؛ مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور

چهار) فهرست طولانی فرصتهای مادی کشور

سوم.برامد: راهبرد فرابردی

(از چالش دولتسازی کارامد به چشم انداز الگوسازی پیشرفت تا تمدنسازی)

گام دوم و سرفصلها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده

یک) علم و پژوهش

دو) معنویّت و اخلاق
سه) سیاست اقتصاد مقاومتی

چهار) عدالت و مبارزه با فساد

پنج) استقلال و آزادی

شش) عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن

هفت) سبک زندگی

بایسته است این سند راهبردی تمدنسازی۵۰ساله گام دوم: طی دو برنامه۲۵ساله پیشرفت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توسط مجمع تشخیص یا مرکزی مستقل بسان مرکز الگوسازی پیشرفت تحت نظر مستقیم و با اشراف رهبری، ترسیم و اقامه آن از طریق کاربردیسازی هر کدام۵برنامه(و جمعا۱۰برنامه)۵ساله توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و سایر قانونگزاری های عادی توسط مجلس پایش گردد. همچنین اجرایسازی آن ها توسط قوه اجرایی کشور بویژه در قالب برنامه های بودجه سالیانه و سایر مقررات(دستور عملها، آیین نامه ها و بخش نامه های) اجراییسازی، جریانشازی و پی گیری و ارزیابی گردد. تا جاریسازی آن ها توسط بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی صورت پذیرد. قوه قضایی نیز با قضاوت و احیانا برخورد جزایی و مجازات هر گونه قصور(تعلل) یا تقصیر(تعدی)در این راستا به تحقق عملی و عینی سازی آن کمک نماید. تنها و تنها در این صورت میتوان از آموزه های راهبردی و راهبردهای این سند بهره وافی گرفت و راه الگوسازی پیشرفت و تمدنسازی نوین اسلامی را  هموار ساخته و طی نمود. انشاء الله!؟!