ثبت نام اولین کارگاه آموزشی کوتاه مدت

اولین کارگاه آموزشی کوتاه مدت آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان برگزار می شود.

شرایط ثبت نام:

  1. طلاب پایه هشتم به بالا
  2. دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر
  3. واریزی مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۰۵۸۴۵۶۷۰۰۷ و شماره کارت ۶۲۰۱-۹۹۰۲-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بانک ملی به نام مجمع عالی حکمت اسلامی
  4. در صورت حضور مستمر در دوره در پایان دوره، بخشی از وجه عودت داده می شود.

 

لینک ثبت نام

 

نکته: بعد از ثبت نام در مرحله اول با رفتن به مرحله ثبت در دوره، دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.در غیر اینصورت ثبت نام شما کامل نمی باشد.