فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی شماره ۱۸ منتشر شد.

در این شماره ۹ مقاله با موضوعات:

تبیین فلسفی تبدل ارض و تعامل حکمت اسلامی با متون دینی/ غلامعلی مقدم

بازنمایی رویکردهای جریان‌های انحرافی به مفاهیم و آموزه‌های مهدوی با تأکید بر «تأویل و تطبیق» / عزالدین رضانژاد، محمدعلی فلاح علی‌آبادی

تصادف داروینی و جهش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسلامی / سید فخرالدین طباطبایی

بررسی پیوند معرفت تصوری و تصدیقی با تأملی معناشناسانه در قاعده «ما لا حد له، لا برهان له» / سیدمحمد انتظام

نقش برهان (علت تامه بالفعل ) در ضرورت عِلّی / مصطفی میرزایی، داود حیدری

بررسی ادله و اشکالات ترکیب اتحادی ماده و صورت (با تأکید بر حکمت صدرایی) / سیدمحمد موسوی، جواد پارسایی

اولی و شایع قید محمول و حلّ شبهه وجود ذهنی / محمدهادی رحمانی

علیت، معنا، ملاک، اقوال / محمد سربخشی

اراده آزاد؛ تقریر امروزین نظریه اختیار / محمد حسین‌زاده

منتشر شد.