یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع نقد وبررسی دیدگاه شهید مطهری در باره وحدت شخصیه وجود“ با ارائه “حجت الاسلام امینی نژاد“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.