هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع امنیت در تمدن سازی نوین اسلامی بر اساس نظریه استاد مطهری با ارائه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۷ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.