“حکمت عملی ،حکمت تمدنی” در جلسه گروه علمی حکمت عملی

بیست و یکمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع حکمت عملی ،حکمت تمدنی” با ارائه “حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابائی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.