هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع کار آمدی از منظر استاد مطهری با ارائه حجت الاسلام والمسلمین محمد علی سوادی” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.