“کثرت گرایی دینی از دیدگاه شهید مطهری“ در جلسه گروه علمی کلام

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “کثرت گرایی دینی ازدیدگاه شهید مطهری“ با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.