“شهید مطهری و مخالفان فلسفه“ در جلسه گروه علمی فلسفه

یکصد و هفتاد و سومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع شهید مطهری و مخالفان فلسفه“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد جعفری“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.