یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود
یکصد و شصت ونهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی” با ارائه “حجت الاسلام ابراهیمی” و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه 18 آذر 96 ساعت 19:30 درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.