اولین جلسه گروه علمی فلسفه غرب تشکیل شد

اولین جلسه گروه علمی فلسفه غرب شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.

در این جلسه که جمعی از اعضاء و کارشناسان فلسفه غرب حضور داشتند، پیرامون ضرورت پرداختن به مباحث فلسفه غرب، ترجمه متون عربی، بررسی و نقد متون فلسفه غرب ، ضرورت تسلط حکمت پژوهان به زبان انگلیسی، دعوت از اندیشمندان و فضلای داخلی و خارجی جهت گفتگو پیرامون فلسفه غرب و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در خصوص وضعیت فلسفه غرب در ایران امروز تحقیقات لازم صورت گیرد و در جلسه آینده نسبت به این موضوع گفتگو و جمع بندی مناسب انجام شود.

گروه علمی فلسفه غرب، پس از تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان فعالیت خود را آغاز کرده است.