اولین جلسه کارگروه امور بین الملل برگزار شد.

با توجه به ضرورت پرداختن به مباحث بین الملل و ورود به عرصه بین الملل اولین جلسه کارگروه امور بین الملل مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا حجت السلام والمسلمین دکتر محسن قمی معاون بین الملل مجمع عالی حکمت اسلامی نسبت به جایگاه مباحث حکمت اسلامی در عرصه بین الملل مطالبی بیان داشتند و خواستار تدوین طرح جامعی در خصوص ورود و فعالیت جدی در عرصه بین الملل شدند.

در این جلسه که حجج اسلام والمسلمین و آقایان حسن معلمی، احمد حسین شریفی، علی مصباح، علی نهاوندی، محمد فنایی اشکوری و محمدباقر خراسانی حضور داشتند، پیشنهادهای لازم در خصوص اهداف، برنامه ها و اولویت ها، راه اندازی شعب و نمایندگی و … مطرح که مقرر شد تدوین اهداف، برنامه ها و تعیین سیاست و اولویت های امور بین الملل در دستور کار کارگروه قرار گیرد و در جلسات آینده اولیت های کاری تعیین و فعالیت جدی و چشمگیر در عرصه بین الملل آغاز شود.