یکصد و شصت و سومین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و شصت و سومین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود
یکصد و شصت و سومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “انسان شناسی از منظر علامه طباطبائی” با ارائه “حجت الاسلام دکتر فیضی پور” و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 21 آذر 96 ساعت 19:30 درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.