“بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی” در جلسه گروه علمی معرفت شناسی

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار شد
یکصد و شصت ونهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بررسی آراء معرفت شناختی کواین از نظر علامه طباطبائی” با ارائه “حجت الاسلام ابراهیمی” و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۸ آذر ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰ درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.