ظرفیت‌شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی

کتاب «ظرفیت‌شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی»

اقتضائات و ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای علوم انسانی دینی/آیت‌الله غلامرضا فیاضی

ظرفیت‌شناسی فلسفه اسلامی برای علوم انسانی/ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

ظرفیت‌شناسی و اقتضائات کلام اسلامی برای علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی

ظرفیت‌شناسی عرفان اسلامی برای علوم انسانی /حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان‌پناه

ظرفیت‌شناسی علم اصول برای علوم انسانی / آیت‌الله علیرضا اعرافی

گزارش نشست علمی ظرفيت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی (۱)

گزارش نشست علمی ظرفيتشناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی (۲)

ظرفیت‌شناسی فقه اسلامی برای علوم انسانی /حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی

ظرفیت‌شناسی تفسیر و علوم قرآنی برای علوم انسانی / آیت‌الله محمود رجبی

ظرفیت‌شناسی علوم حدیث برای علوم انسانی / حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی

ظرفیت‌شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی / دکتر محسن جوادی

ظرفیت‌شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی برای علوم انسانی /حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده

ظرفیت‌شناسی تاریخ تمدن اسلامی برای علوم انسانی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری