مراسم بزرگداشت صدرالمتالهین شیرازی«ملاصدرا» برگزار شد.

مراسم بزرگداشت صدرالمتالهین شیرازی «ملاصدرا» از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه شیراز به مناسبت اول خرداد ماه روز بزرگداشت صدرالمتالهین در شیراز برگزار شد.