اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان برگزار شد

اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان برگزار شد.
اولین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان مجمع عالی حکمت اسلامی جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۱ در مؤسسه آموزش‌های تخصصی حوزه علمیه اصفهان برگزار شد.
در این برنامه که جمع زیادی از اعضای پیوسته شعبه اصفهان حضور داشتند؛ ابتدا حجت الاسلام والمسلمین مجید هادی‌زاده رئیس شورای اجرایی موقت ضمن خیر مقدم به تشریح فعالیت و برنامه‌ها اجرا شده و در دست اجرای شعبه اصفهان پرداخت.
ایشان برگزاری چندین کارگاه و دوره آموزشی، جلسات گروه‌های علمی مشارکت در برگزاری همایش‌ها، برنامه ریزی نسبت به فعال سازی گروه‌های علمی و برنامه‌های آموزشی پیگیری نشریه تخصصی و پایگاه اطلاع رسانی و… را از جمله اقدامات و فعالیت‌های شورای اجرایی موقت شعبه اصفهان دانستند.
در ادامه جناب آقای محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی نماینده هیئت مدیره در انتخابات شورای اجرایی، به تشریح فعالیت و برنامه‌های مجمع عالی در حوزه‌های آموزشی، پژوهش و … پرداخت.
ایشان با بیان شرح وظایت و اختیارات مدیر و اعضای شورای اجرایی شعب مجمع عالی حکمت اسلامی و آئین نامه‌های مرتبط با انتخابات شورای اجرایی در راستای اجرایی انتخابات خواستار شکل‌گیری هیئت رئیسه انتخابات شدند که با انتخاب اعضای حاضر حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شاه‌نظری و جناب آقای دکتر غلامحسین توکلی به همراه نماینده هیئت مجمع عالی حکمت اسلامی هیئت رئیسه انتخابات شکل گرفت.
بعد از ثبت‌نام علاقمندان به فعالیت در شورای اجرایی و رأی‌گیری با ورقه، آقایان ذیل الذکر به عنوان اعضای اولین شورای اجرایی شعبه اصفهان انتخاب شدند.

دکتر مهدی امامی جمعه؛
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی مشکاتی؛
دکتر حسین کلباسی اشتری؛
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد نصر اصفهانی؛

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نقیه به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. بر اساس ماده ۷ آئین نامه تأسیس و راه‌اندازی شعب مجمع عالی حکمت اسلامی شورای اجرایی شعبه مرکب از ۷ نفر از اعضای پیوسته شعبه که قبلاً عضویت آنها به تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی رسیده است، می‌باشند که ۳ نفر توسط هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی و ۴ نفر با رأی اعضای پیوسته همان مرکز به مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.
با توجه به ماده ۷ آئین نامه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شاه‌نظری و آقایان حاج حسن مظاهری و دکتر علی کرباسی‌زاده از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به عنوان اعضای شورای اجرایی شعبه اصفهان منصوب شدند.
شعبه اصفهان پس از مشهد مقدس، دومین شعبه مجمع عالی حکمت اسلامی می‌باشد.