یکصد و نود و یکمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و نود و یکمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع تعامل برهان و شهود؛ تعمیم  و تتمیم معرفت شناختی“ با ارائه “آقای دکتر اسحاق طاهری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.