دومین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار می شود

دومین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “ ۱ . تعیین اولویت های کاری گروه ، ۲ . آسیب شناسی وضعیت فلسفه غرب در ایران با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.