نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “رابطه نفس و بدن در حکمت صدرایی و حدوث گرایی و لوازم آن در علوم انسانی با ارائه “آقای دکتر عمو سلطانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۱۷ تیر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.