انتصاب مدیر جدید شعبه اصفهان

با تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی  حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شاه نظری به عنوان مدیر جدید شعبه اصفهان منصوب شد.

در راستای فعال تر شدن مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان، هیئت مدیره مجمع عالی ضمن تشکر از فعالیت و خدمات حجت الاسلام و المسلمین مجید هادی زاده، مدیر سابق شعبه حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شاه نظری را به عنوان مدیر جدید شعبه اصفهان منصوب کردند.