فراخوان مقاله همایش بین المللی باز اندیشی آرای استاد شهید مرتضی مطهری در مواجه با مسائل امروز

این همایش به مناسبت یکصدمین سال تولد استاد فرزانه و علامه شهید آیت الله مرتضی مطهری از سوی بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری و با همکاری جمعی از مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی کشور و از جمله با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی در اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد.

لینک سایت جهت ارسال مقاله