نودمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

نودمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع نقد و بررسی کتاب مقدمه ای بر حکومت اسلامی شهید مطهریبا ارائهحجت الاسلام دکتر نجف لک زاییو با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.