نود و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

نود و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “بازخوانی علوم انسانی از منظر صدرالمتالهین شیرازی با ارائه “حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.