جلسه مدیر و جمعی از اعضای شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی

جلسه مدیر و جمعی از اعضای شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ در مشهد برگزار شد.

در این دیدار آیت الله فیاضی رییس هیئت مدیره و محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی نیز حضور داشتند.