“بازخوانی علوم انسانی از منظر صدرالمتالهین شیرازی” در جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی

نود و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “بازخوانی علوم انسانی از منظر صدرالمتالهین شیرازی (جلسه دوم) با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.