یکصد و نودمین جلسه گروه علمی کلام برگزار شد

یکصد و نودمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “مباحث درون گروهی“ با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۹ مهر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.