یکصد و بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع بررسی نظریه اخلاقی ابر مرد نیچه و نقد آن براساس آراء قرآنی آیت‌الله جوادی آملی با ارائه آقای دکتر مقدس و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.