چهل و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود

چهل و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع رهیافت های فلسفه هنر از منظر علامه مصباح یزدی “ با ارئه حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.