یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع رابطه علم و الهیات در قرون وسطای متاخر و تاثیر آن در فضای معاصر“ با ارائه “حجت الاسلام آقای قلی پور“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.